Dynamic tamtam : copyright

Copyright © Sportdienst, Jeugddienst en dienst Verenigingsleven van Sint-Lambrechts-Woluwe: de teksten, foto's, logo's en de animatie flash. Alle rechten voorbehouden.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Sportdienst, de Jeugddienst en de dienst Verenigingsleven van Sint-Lambrechts-Woluwe of van eventueel andere rechthebbenden, is elke vorm van verspreiding en gebruik van de inhoud van deze site (teksten, foto's en logo's), via welk middel dan ook, verboden.

De informatie en de andere gegevens op deze site hebben louter een informatieve betekenis. Enkel de overeenkomstige schriftelijke documenten hebben een juridische of normatieve waarde.