Dynamic tamtam : Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke informatie die U ons eventueel mededeelt, wordt behandeld overeenkomstig de beschikkingen van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent met name dat :
- de persoonsgegevens slechts kunnen worden ingezameld en behandeld om te antwoorden op verzoeken van informatie die U zelf hebt aangebracht.
- de persoonsgegevens noch aan derden worden meegedeeld noch worden gebruikt voor commerciŽle doeleinden.